Tugiseltsist

MTÜ Kadrioru Saksa Gümnaasiumi Tugiselts on heategevuslik organisatsioon, mille eesmärgiks on saksa keele süvaõppe toetamine ning lapsesõbraliku ja arendava töökeskkonna kindlustamine  Kadrioru Saksa Gümnaasiumi kõigi kooliastmete õpilastele ja õpetajatele.

Tugiseltsi ülesanded:

  • Koguda heategevuslike ettevõtmiste ja annetuste kaudu raha õppetegevuste arendamiseks;
  • Vahendite ja toetusvajaduste väljaselgitamiseks ja nende parimaks jaotamiseks teha koostööd kooli hoolekogu ja juhtkonnaga;
  • Korraldada koostööd teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega, samalaadsete organisatsioonidega kodu- ja välismaal;
  • Anda välja stipendiume ja eraldada toetusi hariduslikel eesmärkidel;
  • Toetada vähemkindlustatud peredest lapsi kooli üritustel osalemisel;
  • Korraldada koolituskeskuse kaudu huviringe ja tunni - ning koolivälist õppetegevust;
  • Viia ellu projekte koolielu parendamiseks;
     

Eesmärkide paremaks täitmiseks vajame lapsevanemate, kooli vilistlaste ja heade annetajate igakülgset abi ja toetust. Liitudes Tugiseltsiga saab iga aktiivne liige aidata kooli oma nõuga. Tehes annetuse tugiseltsi kontole saab iga lapsevanem, vilistlane või hea annetaja toetada kogu kooliperet. Hea teo saad teha siit ja siit.

Võta meiega ühendust: tugiselts@gmail.com