EELKOOL - ORU MAJA ESMASPÄEV 2

  • Hooaeg: 30.09.2024 - 18.04.2025
  • Ringi nimetus: EELKOOL - ORU MAJA ESMASPÄEV 2
  • Toimumise koht: Oru maja
  • Juhendaja(d): Merike Marran
  • Korraldaja: Koolituskeskus
  • Maksimaalne osalejate arv: 16
  • Õppemaks: 455 €
  • Vanuserühm: Eelkool
Õppe eesmärk:
Eelkooli õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on saavutada 7-aastaste laste arengu eeldatavad tulemused, soodustame sujuvat sisseelamist kooliellu ning toetame lapse loomulikku huvi hankida teadmisi.
1.1 Luua lapsele arengut soodustav keskkond, tagada turvatunne ja eduelamused ning toetada lapse loomulikku huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritseva elu kohta;
1.2 Toetada laste vaimset ja sotsiaalset arengut, et neil kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks;
1.3 Soodustada lapse kasvamist aktiivseks vastutus-, otsustus- ja valikuvõimeliseks inimeseks;
1.4 Toetada ja abistada lapsevanemaid õppe- ja kasvatusküsimuste lahendamisel, vajadusel nõustada neid.
E T K N R L
Kl 16:00
Oru maja

REGISTREERU

Registreerimine avatud 22.01.2024 - 31.01.2025

Õpingute alustamise tingimused:
Eelkooli võetakse vastu õpilasi, kes jooksva aasta 1. oktoobriks on saanud 6. aastaseks. KSG Koolituskeskuse eelkooli õppima asumiseks tuleb täita vastavasisuline ankeet. Vastu võetakse kõik soovijad kuni rühmade täitumiseni. Õppeaasta keskel on võimalik liituda eelkooliga juhul, kui on vabu kohti.

Õppetöö algab oktoobris ning kestab kuni aprilli vaheajani. Õppetööd ei toimu Kadrioru Saksa Gümnaasiumi kinnitatud koolivaheaegadel ega riiklikel pühadel.
Eelkooli tunnid toimuvad ühel päeval nädalas vastavalt tunniplaanile. Õppetöö maht on 3 õppetundi nädalas.
Õppetöö toimub Kadrioru Saksa Gümnaasiumi hoones.

Meie õppekava leitav siit: vajuta siia.

Registreeri huviringi