MÄE KOSMOSERING

  • Hooaeg: 04.10.2022 - 31.05.2023
  • Ringi nimetus: MÄE KOSMOSERING
  • Toimumise koht: Mäe maja
  • Juhendaja(d): Rauno Pilvik
  • Korraldaja: Koolituskeskus
  • Maksimaalne osalejate arv: 20
  • Kuumaks: 35 €
  • Vanuserühm: Algkool
Kosmosering, alates 2. klassist, tutvustab õpilastele astronoomiaalaseid oskusi ja teadmisi. Huviring toetab riikliku õppekava õppesisu MAAILMARUUM ja põhikooli geograafia õppekava. Õpilastele äratatakse huvi tähistaevas sündmuste vastu. Õpetatakse taevakehade ja nähtuste toimimist ja äratundmist.
Alustame oktoobrist!
E T K N R L
Kl 14:30
Mäe maja

REGISTREERU

Registreerimine avatud 01.09.2022 - 01.04.2023

Õppesisus arendatakse läbi katsete, praktiliste tööde ja vaatluste ratsionaalset mõtlemist. Tutvustatakse seda, kuidas toimivad füüsikaseadused. Oluline on arendada õpilase oskust mõista, argumenteerida fakte ja osata märgata väärinfot. Ainekava alusel toimiv õpe on mõeldud õpilasele, kes on uudishimulik, loominguiline ja tahab ennast arendada läbi praktilise tegevuse.
Ühes kuus kontakttunde 3.
Kosmosering „Stern“ eesmärgid:
1) tekitada huvi õpilastes astronoomia, kosmoloogia, teleskoopide, kosmosetehnika ja füüsikanähtuste vastu;
2) arendada teadmisi ja oskusi, et osata arutada erinevatel astronoomiat puudutavatel teemadel;
3) anda teadmisi päikesesüsteemis ja kosmoses toimuva kohta;
4) arendada ruumilist kujutlusvõimet, suuruse-ja kauguse taju päikesesüsteemis;
5) õpetada astronoomia ja astroloogia ajalugu;
6) selgitada, argumenteerida ja näidata füüsikalisis protsesse;
2
7) arendada õpilaste märkamis-, mõtlemis- , meeskonnatöö- ja järelduste tegemise oskust;
8) tutvustada Eestis toimuvaid astronoomiasündmuseid ja tegevusi;
9) arendada loomingulist mõtlemist ning läbi eksimuste jõuda toimiva tulemuseni;
10) õpetada Eesti teadlaste ja inseneride saavutusi kosmose ja kosmosetehnika vallas;
11) tutvustada ja kasutada astronoomia-alaseid tarkvasid;
12) õpetada, kuidas valmistada ette ja läbi viia taevavaatluseid.

Registreeri huviringi