KSG TUGISELTS

KSG Tugiselts eesmärgiks on toetada KSG kooliperet nii, et kõik selle liikmed tunneks end koolis hästi; infoliikumine oleks selge ja suhted oleks toetavad ja sõbralikud.

Meie sooviks on, et meie koolis saaks iga laps areneda oma võimetele kohaselt, kogeks õpetajate ja pere toetust ja koostööd. Õpetajad ja koolitöötajad töötavad ühise eesmärgi nimel, suhtlemine on igal tasandil lugupidav ja infot on kättesaadav kõigile, kes seda vajavad.

Koolil on hubane ja õppetööd toetav kaasaaegne keskkond, kus iga koolipere liige tunneb end hästi. Lastel on võimalus osaleda mitmekülgsetes ja põnevates huviringides, mis toetavad nende arengut.

Tugiseltsi põhilisteks tegevuseks on teha tihedat koostööd kooliperega, et pakkuda toetust ja tuge vastavalt koolipere vajadustele. Tugiselts tegeleb huviringide organiseerimisega, lapsevanemate koolitamise ja nõustamisega, koolielu mitmekesistavate projektide läbiviimisega ja jooksvate kulude katmisega.

Selleks, et tugiselts oma eesmärke saaks täita, vajame iga lapsvanema abi ja toetust. Liitudes tugiseltsiga saab aktiivne liige aidata oma nõuga, kuidas veel paremini kooli toetada. Tehes annetuse tugiseltsi kontole saab iga lapsevanem toetada kogu kooliperet.